transparència

Normativa transparència

El 10 de desembre de 2014 va entrar en vigor la Llei 19/2013, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, l’objecte de la qual és ampliar i reforçar la transparència de l’activitat pública, regular i garantir el dret d’accés a la informació relativa a esta activitat i establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics.

Esta Llei també exigix a les associacions empresarials el compliment de l’obligació de publicitat activa. En este context i amb l’objectiu de garantir la transparència de la seua activitat, l’ Associació Empresarial de Carcaixent (ASSECA) pretén facilitar al públic interessat l’accés, a través del seu portal de la transparència, a la informació de caràcter institucional, econòmic, o pressupostari de l’Associació.

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball davall el marc de la Resolució de 19 de desembre de 2019, de la directora general de Comerç, Artesania i Consum, resol la concessió de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria anticipada per a l’exercici 2020 de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania ha aprovat la següent ajuda a ASSECA:

Expedient CMFAST/2020/60/46 import subvenció: 15.746,67 euros, import a justificar: 22.495,25 euros-