ASSECA

ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL DE CARCAIXENT

“Tots junts som més grans”

Sectors empresarials que formen ASSECA

Comerç

Construcció

hosteleria

indústria

Servicis

inmobiliària

Comerç

Construcció

hosteleria

indústria

Servicis

inmobiliària

ultimes notícies

Preguntes freqüents

Què és ASSECA?

ASSECA és l’ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL DE CARCAIXENT. Integra els empresaris de tots els sectors de l’económia de Carcaixent, que voluntàriament sol·liciten la seua afiliació sent un òrgan de representació, gestió i coordinació per a la defensa i compliment dels seus interessos generals, professionals i laborals

Per què associar-me?

LA MAJORIA FA LA FORÇA, podem exercitar davant de qualsevol òrgan públic, accions que puguen donar com resultat una millora dels interessos comuns.

Quins són els requisits per a associar-se?

a) Que estiguen ubicades en l’àmbit geogràfic de l’Associació, explotades en règim de propietat o davall qualsevol altre règim legal que implique el domini.
b) Que el soci o l’entitat associada es comprometa a romandre en l’Associació per un període mínim de dos anys, i a sol·licitar la baixa amb tres mesos d’antelació a la data en què la missiva haja de ser efectiva.

c) Que assumisquen quantes obligacions els siguen exigibles a títol individual o col·lectiu.

d) Que l’entitat no es troba integrada en una altra Organització que realitze activitats en competència amb les de l’Associació.

e) Que es compromet a facilitar la informació que siga sol·licitada per l’Associació per al desenrotllament de la seua activitat.

asseca

Associació l’objectiu del qual és la defensa dels interessos dels empresaris de Carcaixent, així com la informació, difusió i realització d’accions de formació i promoció empresarial.