Qui som

El nostre objectiu

L’Associació Empresarial de Carcaixent (ASSECA) , va ser fundada l’any 1996, a fi d’integrar a empresaris de tots els sectors de l’economía  local. Som un òrgan de representació, gestió i coordinació per a la defensa i compliment dels interessos generals dels nostres associats.

Empreses

Idees

Solucions

Objectius

Sóc xicotet. Però, tots junts

SOM MÉS GRANS

Avantatges d’associar-te

LA MAJORIA FA LA FORÇA, podem exercitar davant de qualsevol òrgan públic, accions que puguen donar com resultat una millora dels interessos comuns.

PUBLICITAT. Divulgar informació de productes i servicis de les entitats associades.

AJUDES. Informar, tramitar i gestionar totes aquelles ajudes institucionals que puguen ser d’interés i utilitat.

FORMACIÓ. Promoure l’acció formativa de l’empresari i dels treballadors, cursos gratuïts, seminarios…

 ACTIVITATS.Campanyes de fidelització del client, de promoció comercial, de publicidad…
FIRES. Tant de venda com d’Expocición.

  • Publicitat
  • Ajudes
  • Formació
  • Activitats y Fires

CONSTITUCIÓ I FINS DE L’ASSOCIACIÓ

A l’empara de la Llei 19/77 d’1 d’Abril i Decret 873/77 de 22 d’Abril, reguladors del dret d’associació sindical, es va constituir en data 4 de Desembre de 1995 i per temps indefinit l’ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL DE CARCAIXENT ASSECA, d’àmbit local.